Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng, Giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh (tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 và số 1848/QĐ-UBND ngày 13/09/2021).

 

Chủ tịch UBND tỉnh công bố các TTHC thay thế thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh

Theo đó, đối với TTHC cấp tỉnh, công bố thay thế 04 TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng, 02 TTHC lĩnh vực Giải quyết khiếu nại.

 

Đối với TTHC cấp huyện, công bố thay thế 03 TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng, 02 TTHC lĩnh vực Giải quyết khiếu nại.

 

Đối với TTHC cấp xã, công bố thay thế 03 TTHC lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng, 01 TTHC lĩnh vực Giải quyết khiếu nại.

 

Các TTHC được công bố không thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, do đó không thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh