Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 4 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.10.H37-210920-0006 1.003803.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế PHÒNG KHÁM YHCT KHAI TÂM ĐƯỜNG Sở Y tế
2 000.00.17.H37-211026-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG THỊ HƯƠNG Sở Tư pháp
3 000.00.15.H37-211028-0001 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam LÊ THỊ NGA - HỢP TÁC XÃ QUỐC TUẤN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 000.00.15.H37-211021-0003 1.000105.000.00.00.H37 - Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài LÊ HUYỀN TRINH - CÔNGTY TNHH MTV SMARTKIDS Sở Lao động, Thương binh và Xã hội