Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 5 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211027-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĂNG THỊ BÍCH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211027-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LỘC THỊ NGA Sở Tư pháp
3 000.00.03.H37-211102-0001 1.009665.000.00.00.H37 - Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư LÝ THỊ HUYNH Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 000.00.03.H37-211001-0001 1.009646.000.00.00.H37 - Điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh VŨ NGỌC TUYẾN Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 000.00.04.H37-211104-0008 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
6 000.00.04.H37-211104-0009 2.001259.000.00.00.H37 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG LỆ QUYÊN Sở Khoa học và Công nghệ