Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 8 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-211015-0012 1.004122.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Nguyễn Quốc Việt Sở Tài nguyên và Môi trường