Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 8 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.08.H37-211008-0003 1.002253.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Trần Văn Lợi Sở Tài nguyên và Môi trường
2 000.00.05.H37-211103-0001 1.005435.000.00.00.H37 - Mua hóa đơn lẻ Hứa Văn Tâm Sở Tài chính
3 000.00.15.H37-211101-0001 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam NGUYỄN MAI ANH - CÔNG TY TNHH MAI LÂM Sở Lao động, Thương binh và Xã hội