Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 9 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-211102-0025 1.001071.000.00.00.H37 - Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng HOÀNG THỊ LAN ANH Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211102-0026 1.001071.000.00.00.H37 - Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng HOÀNG THỊ NHUNG Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-211101-0004 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN TƯ Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-211101-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LĂNG THỊ THÊM Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-211029-0016 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TRẦN HỒNG ĐOÀI Sở Tư pháp
6 000.00.08.H37-211011-0002 1.002253.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đinh Xuân Nam Sở Tài nguyên và Môi trường