Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 18 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYÉT
1 000.00.17.H37-211109-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ĐÀM VĂN VƯƠNG Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-211109-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam VI PHƯƠNG THẢO Sở Tư pháp
3 000.00.15.H37-211110-0001 1.002354.000.00.00.H37 - Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác DƯƠNG THỊ LUYỆN - DƯƠNG THỊ CẦN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội