Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 22 November 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.13.H37-211116-0014 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
2 000.00.13.H37-211116-0003 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
3 000.00.13.H37-211116-0009 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
4 000.00.13.H37-211116-0021 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
5 000.00.13.H37-211116-0020 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
6 000.00.13.H37-211116-0019 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
7 000.00.13.H37-211116-0016 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
8 000.00.13.H37-211116-0007 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
9 000.00.13.H37-211116-0008 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
10 000.00.13.H37-211116-0011 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
11 000.00.13.H37-211116-0023 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
12 000.00.13.H37-211116-0006 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
13 000.00.13.H37-211116-0017 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
14 000.00.13.H37-211116-0018 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
15 000.00.13.H37-211116-0001 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
16 000.00.13.H37-211116-0002 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
17 000.00.13.H37-211116-0004 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
18 000.00.13.H37-211116-0024 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
19 000.00.13.H37-211116-0010 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
20 000.00.13.H37-211116-0005 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
21 000.00.13.H37-211116-0012 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
22 000.00.13.H37-211116-0013 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
23 000.00.13.H37-211116-0015 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
24 000.00.13.H37-211116-0022 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
25 000.00.13.H37-211116-0025 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
26 000.00.13.H37-211116-0026 1.001765.000.00.00.H37 - Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe TT ĐTLX MINH LONG Sở Giao thông vận tải
27 000.00.15.H37-211112-0002 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam TRẦN KIM HOA - CÔNG TY TNHH MTV LỆ QUYÊN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
28 000.00.15.H37-211110-0001 1.002354.000.00.00.H37 - Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác DƯƠNG THỊ LUYỆN - DƯƠNG THỊ CẦN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
29 000.00.17.H37-211110-0005 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG HUYỀN MY Sở Tư pháp
30 000.00.17.H37-211106-0002 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HỨA VIỆT TRÌ Sở Tư pháp