Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy quyền cho UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa: internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ủy quyền cho UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 15/12/2021).

 

Quyết định sửa đổi, bổ sung 02 TTHC trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền của Sở Lao động; ủy quyền cho UBND cấp huyện thực hiện 02 TTHC trong lĩnh vực Lao động, Tiền lương, 01 TTHC lĩnh vực Việc làm.

 

Việc sửa đổi bổ sung và ủy quyền thực hiện nhằm mục đích giải quyết nhanh, chính xác, kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ