Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 03/3/2022).

Cụ thể, Quyết định công bố danh mục 04 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bãi bỏ.

Đến thời điểm hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng số 120 TTHC, trong đó 99 thủ tục cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 21 thủ tục cấp huyện.

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ