Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn

 

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 17/02/2022).

 

Cụ thể, Quyết định công bố danh mục 10 TTHC mới ban hành, kèm theo quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Đến thời điểm hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tổng số 114 TTHC, trong đó 81 thủ tục cấp tỉnh, 22 thủ tục cấp huyện, 11 thủ tục cấp xã; 62 thủ tục thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ