Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 22/3/2022).

 

Cụ thể, Quyết định công bố chuẩn hóa 126 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 20 TTHC cấp huyện và 07 TTHC cấp xã.

 

Việc chuẩn hóa TTHC giúp kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ các TTHC không cần thiết, không phù hợp, đảm bảo đơn giản hóa thủ tục gắn với tiết kiệm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân thực hiện giải quyết TTHC.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ