Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 14/11/2022).

 

Ảnh minh họa: internet

Theo đó, công bố sửa đổi bổ sung và quy trình nội bộ 02 TTHC "Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y""Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y". Cả 02 TTHC trên được tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 114 TTHC thuộc thẩm quyền, 109 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 82 TTHC thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Vi Lộc Vũ