Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông qua phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 14/11/2022).

 

Ảnh minh họa: internet

Theo đó, thông qua phương án đơn giản hóa 05 TTHC:

 

- "Tuyển sinh trung học phổ thông";

 

- "Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông";

 

- "Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở";

 

- "Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học";

 

- "Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)".

 

Các TTHC trên đều có tỷ lệ cắt giảm chi phí sau khi đơn giản hóa đạt từ 25,3% đến 38.5%.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ