Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 29/11/2022).

 

Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Quyết định phê duyệt 02 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và 05 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Các TTHC trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư có tổng số 125 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; gồm 104 TTHC cấp tỉnh, 21 TTHC cấp huyện, không có TTHC cấp xã.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ