Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ tịch UBND tỉnh vừa công bố danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông bị bãi bỏ lĩnh vực Môi trường, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 1920/QĐ-UBND ngày 02/12/2022).

 

Các TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước được  công bố bãi bỏ. Ảnh minh họa

Theo đó, danh mục TTHC bị bãi bỏ có 05 thủ tục, gồm 03 TTHC lĩnh vực Môi trường, 02 TTHC lĩnh vực Tài nguyên nước.

 

Quy trình nội bộ bị bãi bỏ gồm 04 quy trình của 04 TTHC, trong đó có 02 quy trình lĩnh vực Môi trường và 02 quy trình lĩnh vực Tài nguyên nước.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh