Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại các cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 1971/QĐ-UBND ngày 13/12/2022).

 

Ảnh minh họa: internet

Theo đó, Quyết định phê duyệt 03 TTHC mới ban hành, 38 TTHC sửa đổi, bổ sung. Trong đó có 18 TTHC cấp tỉnh đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Hiện tại, sở Tư pháp có tổng số 181 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; gồm 109 TTHC cấp tỉnh, 32 TTHC cấp huyện và 40 TTHC cấp xã.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ