Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 21/12/2022).

 

Danh mục các TTHC lĩnh vực An toàn đập, hồ chức thủy điện được công bố chuẩn hóa. Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Theo đó, danh mục TTHC chuẩn hóa gồm 148 TTHC, trong đó: 130 TTHC cấp tỉnh, 16 TTHC cấp huyện và 02 TTHC cấp xã thuộc 16 lĩnh vực. Trong danh mục TTHC được công bố có 02 TTHC đặc thù (được Luật giao cho địa phương quy định chi tiết).

 

Có 147/148 TTHC được công bố thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Các TTHC thực hiện theo cơ chế này được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTHC cấp tỉnh), tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả UBND cấp huyện, cấp xã (TTHC cấp huyện, cấp xã).

 

Tại Quyết định đã phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đối với 144 TTHC, gồm: 109 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa, 32 thủ tục giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, 03 thủ tục thực hiện đồng thời hai cơ chế một cửa và một cửa liên thông (nhiều trường hợp).

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

Phương Linh