Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong các lĩnh vực “Xuất bản, In và Phát hành”, “Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử” thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân cấp huyện (Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 03/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử: Kiểm tra, xử phạt hơn 200  triệu đồng

Ảnh minh họa: Internet.

Đối với cấp tỉnh, Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung 06 TTHC lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành, 02 TTHC lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành.

 

Đối với cấp huyện, Quyết định bãi bỏ 02 TTHC lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành.

 

Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông có 41 TTHC thuộc phạm vi quản lý, đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó có 37 TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ