Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực “Hoá chất”, “Điện” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Hoá chất, lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 15/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Quy định về việc khai báo hóa chất

Ảnh minh họa: Internet.

Quyết định công bố ban hành mới 03 thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 06 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Hóa chất; bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Điện; phê duyệt Quy trình nội bộ 09 thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đối bổ sung.

 

Hiện tại Sở Công thương có 149 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, 148 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; 145 TTHC được xây dựng quy trình nội bộ; trong đó có 127 TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ