Skip to main content
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực “Đất đai”, “Đăng ký biện pháp bảo đảm” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Đất đai, Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 15/3/2023). Cụ thể như sau:

 

Đối với cấp tỉnh, Quyết định công bố 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, 09 thủ tục hành chính bãi bỏ;

 

Đối với cấp huyện, Quyết định công bố Danh mục 06 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung;

Quy định về khung giá đất theo Luật Đất đai 2013 theo quy định 2020

Ảnh minh họa: Internet.

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ 17 thủ tục hành chính gồm: 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện giải quyết theo cơ chế một cửa; 05 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 05 thủ tục hành chính cấp huyện giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông.

 

Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường có 112 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, 101 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó có 82 TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận - trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây./.

 

Vi Lộc Vũ