Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Thú y, Lâm nghiệp, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 30/3/2023) và phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 13/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Ảnh minh hoạ: internet

- Cấp tỉnh: 03 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 02 thủ tục hành chính thay thế, 06 thủ tục hành chính bãi bỏ; 07 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa; 02 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông; cắt giảm thời hạn giải quyết 06 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 96/285 ngày, đạt 33,7%.

 

- Cấp huyện: 01 thủ tục hành chính mới ban hành, 04 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, 04 thủ tục hành chính bãi bỏ; 05 thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa; cắt giảm thời hạn giải quyết 04 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 25/78 ngày, đạt 32%.

 

- Cấp xã: cắt giảm thời hạn giải quyết 08 thủ tục hành chính, thời gian cắt giảm 56/141 ngày, đạt 39,7%.

 

Đến thời điểm công bố, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 109 thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó 82 TTHC cấp tỉnh đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Vi Lộc Vũ