Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Du lịch và phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 447/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 và Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 28/4/2023). Cụ thể như sau:

 

Ảnh minh hoạ: internet

 

- Công bố chuẩn hoá và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa đối với 03 TTHC “Cấp/Cấp đổi/Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch”. Tất cả TTHC mới chuẩn hoá đều được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

- Cắt giảm thời hạn giải quyết 01 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 2,5/5 ngày, tỷ lệ cắt giảm 50%.

 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Giao thông vận tải có 77 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết và 62 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

 

Vi Lộc Vũ