Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt thay thế quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 23/5/2023). Cụ thể như sau:

 

Quy định về giấy phép kinh doanh vận tải hành khách [2023]

Ảnh minh họa: internet

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết theo cơ chế một cửa đối với thủ tục hành chính “Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô”.

 

Đây là thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” (tiếp nhận - xử lý - phê duyệt - trả kết quả tại chỗ) và đã cắt giảm thời hạn giải quyết 50% từ 5 ngày làm việc xuống còn 2,5 ngày làm việc.

 

Thủ tục hành chính trên được thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Vi Lộc Vũ