Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/5/2023). Cụ thể, cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 02 TTHC:

 

Mã bưu chính là gì? Mã bưu điện của 63 tỉnh thành Việt Nam -  Thegioididong.com

Ảnh minh họa: internet

- Thủ tục “Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính” cắt giảm 3/10 ngày, đạt 30%;

 

- Thủ tục “Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được” cắt giảm 2/7 ngày, đạt 29%;

 

- Tổng số thời gian cắt giảm thời hạn giải quyết theo Quyết định là 5/17 ngày đạt 29,4%.

 

Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông đều được cắt giảm thời hạn giải quyết theo Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

 

Vi Lộc Vũ