Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt thay thế quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thú y, Trồng trọt, Thủy lợi, và Phòng, chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn (Quyết định số 928/QĐ/UBND ngày 16/6/2023). Cụ thể như sau:

 

Phòng chống thiên tai góp phần bảo vệ cuộc sống của Nhân dân và bảo vệ  thành quả kinh tế - xã hội của đất nước

Ảnh minh họa: internet

Tổng số TTHC được phê duyệt thay thế quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là 18 TTHC, gồm:

 

- 12 TTHC được xây dựng quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa (04 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp huyện, 04 TTHC cấp xã).

 

- 06 TTHC được xây dựng quy trình nội bộ theo cơ chế một cửa liên thông (02 TTHC cấp tỉnh, 04 TTHC cấp xã).

 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tổng số 81 TTHC thuộc thẩm quyền, phạm vi quản lý; trong đó có 76 TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Vi Lộc Vũ