Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

Tin tức

Ảnh minh họa: internet

Công bố Danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt 03 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đối với các thủ tục:

 

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

 

- Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

 

- Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao.

 

Các thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

                                                                                       Trần Thị Hường