Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 18/7/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

 

Để được trợ giúp pháp lý thì người là đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý  cần phải chuẩn bị hồ sơ như thế nào?

Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, đó là Thủ tục cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý.

 

Thủ tục hành chính trên được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

                                                                                       Trần Thị Hường