Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

 

Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền Thông Hà Tĩnh - Công bố Thủ  tục hành chính

Ảnh minh họa: internet

Công bố Danh mục 07 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt 07 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, bao gồm thủ tục: cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh; cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.

 

Thủ tục hành chính trên đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

                                                                                       Trần Thị Hường