Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Trung tâm Phục vụ hành chính công Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Ngày 31/7/2023, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-TTPVHCC về việc Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023).

Kế hoạch gồm những nội dung chính như sau: phát động thi đua với chủ đề: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 05 năm Ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)”. Thi đua với các nội dung: đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của người đứng đầu; công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương; thực hiện tốt công tác tuyên truyền; xây dựng công sở văn minh, nội bộ đoàn kết; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư phản ánh, kiến nghị; thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, chuyển đổi số. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm với phương châm “Công khai - Minh bạch - Chuyên nghiệp - Hiệu quả”.