Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
179/KH-UBND 11-08-2023 Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
100/KH-TTPVHCC 31-07-2023 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng 05 năm ngày thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)
96/KH-TTPVHCC 25-07-2023 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 05 năm thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (20/11/2018 - 20/11/2023)
49/KH-TTPVHCC 12-04-2023 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)
21/KH-TTPVHCC 17-02-2023 Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2023
15/KH-TTPVHCC 07-02-2023 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2023
152/KH-TTPVHCC 30-11-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
179/KH-UBND 11-08-2022 Kế hoạch Thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
78/KH-TTPVHCC 08-06-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn
66/KH-TTPVHCC 16-05-2022 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn năm 2022
23/KH-TTPVHCC 21-02-2022 Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Trung tâm PVHCC
2189/QĐ-UBND 11-08-2021 Quyết định về việc phê duyệt thay thế danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Góp ý của tổ chức, cá nhân