Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

Ngày 01/9/2020 Trung tâm Phục vụ hành chính công đã phối hợp với Đoàn Kiểm tra của Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Trụ sở Trung tâm năm 2021.

Hoạt động nổi bật

Công an tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công từ ngày 17/8/2021

Ngày 12/8/2021, Công an tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 3143/CAT-PC06 về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân.

 

Tin trong nước

Nhiều đột phá tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện tốt trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC); cung cấp thông tin về TTHC nhanh chóng, thuận tiện; Tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi có yêu cầu thực hiện TTHC, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm đảm bảo tính công bằng, khách quan và công khai, minh bạch.

Hoạt động nổi bật

Công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19

Từ ngày 22/7/2021, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ công bố và vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 

Hoạt động nổi bật

Họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 13/7/2021, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp trực tuyến tham vấn về phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục với một số địa phương: Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Gia Lai. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cán bộ, công chức các phòng chuyên môn liên quan và đại diện một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.  

Hoạt động nổi bật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021

Ngày 15/7/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tại Trung tâm do đồng chí Phạm Hùng Trường - Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm chủ trì hội nghị.

 

Hoạt động nổi bật

Ban hành Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Hoạt động nổi bật

Kết quả chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính Quý II năm 2021 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Ngày 25/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã có báo cáo chấm điểm đánh giá thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính quý II năm 20

Hoạt động nổi bật

Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tham dự Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 10/7/2021 Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự Hội nghị có các Đảng viên Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh, đoàn viên ưu tú đã tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thuộc Chi đoàn cơ sở Văn phòng.

 

Hoạt động nổi bật

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về tình hình tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Ngày 25/6/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 87/KH-TTPVHCC về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.