Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông tin liên hệ

Submitted by Ban biên tập Hành chính công on 19 January 2018

1. Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

 

2. Đường dây nóng: 0205 3761 888, di động: 0912 205 336

 

3. Địa chỉ thư điện tử công vụ: hanhchinhcong@langson.gov.vn

 

4. Fanpage mạng xã hội: https://www.facebook.com/ttpvhccls/

 

5. Danh bạ và địa chỉ thư điện tử công vụ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ mail công vụ

I

Lãnh Đạo Trung Tâm

 

01

Phạm Hùng Trường

Giám đốc

02053818 969

phtruong@langson.gov.vn

02

Bùi Đức Trung

Phó Giám Đốc chuyên trách

02053861 888

trungbd@langson.gov.vn

03

Nguyễn Thị Lệ Thu

Phó Giám Đốc

02053810 187

ntlthu@langson.gov.vn

II

Phòng Nghiệp vụ - Kiểm tra, giám sát

nvktgs@langson.gov.vn

01

Lý Thị Huệ

CV Phụ trách phòng

02053794 666

 

02

       

III

Phòng Hành chính – Tổng hợp

 

01

Trần Thị Hường

Trưởng phòng

02053763888

huongtt@langson.gov.vn

02

Vi Lộc Vũ

Phụ trách Tin học

02053800 007

vlvu@langson.gov.vn

03

Vy Huyền Trang

Văn thư – tạp vụ

02053800 005

 

04

Hà Phương Linh

Kế toán