Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 23 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.10.H37-201124-0002 SYT_KHAMCB_37 - Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền của Sở Y tế TRIỆU THỊ NHÂM Sở Y tế
2 000.00.10.H37-201124-0004 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế LỘC THỊ THANH Sở Y tế
3 000.00.10.H37-201124-0003 SYT_KHAMCB_35 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế HOÀNG THỊ THÚY Sở Y tế
4 000.00.14.H37-201204-0003 SXD_TDDA_03 - Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh ĐỖ NGỌC LÂN Sở Xây dựng
5 000.00.17.H37-201210-0002 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HÀ ĐỨC TÙNG Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-201210-0007 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN SỸ THIÊM Sở Tư pháp
7 000.00.17.H37-201210-0011 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam PHAN THỊ HOA Sở Tư pháp
8 000.00.08.H37-201215-0003 STNMT-DD-14 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Triệu Thị Lưu Sở Tài nguyên và Môi trường
9 000.00.08.H37-201215-0006 STNMT-DD-14 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Triệu Thị Lưu Sở Tài nguyên và Môi trường
10 000.00.08.H37-201215-0005 STNMT-DD-14 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Triệu Thị Lưu Sở Tài nguyên và Môi trường
11 000.00.08.H37-201215-0004 STNMT-DD-14 - Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Triệu Thị Lưu Sở Tài nguyên và Môi trường
12 000.00.08.H37-201210-0007 STNMT-DD-09 - Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đào Thị Thanh Thủy Sở Tài nguyên và Môi trường
13 000.00.08.H37-201203-0001 STNMT-DD-13 - Tách thửa hoặc hợp thửa đất Lành Thị Phương Sở Tài nguyên và Môi trường
14 000.00.08.H37-201125-0002 STNMT-DD-04 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Trịnh Văn Minh Sở Tài nguyên và Môi trường
15 000.00.06.H37-201203-0002 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề NGUYỄN THỊ BÌNH Sở Nội vụ
16 000.00.03.H37-201119-0002 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) TRẦN HUYỀN TÂM Sở Kế hoạch và Đầu tư
17 000.00.03.H37-201119-0001 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) TRẦN HUYỀN TÂM Sở Kế hoạch và Đầu tư