Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 29 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-201215-0005 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam VI THỊ CHĂNG Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-201215-0011 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ĐỖ QUANG VINH Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-201215-0004 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam DƯƠNG THỊ XUÂN Sở Tư pháp
4 000.00.17.H37-201215-0002 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam QUÁCH QUỐC HUY Sở Tư pháp
5 000.00.17.H37-201215-0009 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN THỊ HÈ Sở Tư pháp
6 000.00.17.H37-201215-0010 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NÔNG NGỌC TĨNH Sở Tư pháp
7 000.00.17.H37-201215-0007 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam BÀN KIM HỒNG Sở Tư pháp
8 000.00.17.H37-201209-0002 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam CHU KHÁNH NINH Sở Tư pháp
9 000.00.14.H37-201103-0002 SXD_PTDT_01 - Chấp thuận đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh LÊ TRỌNG LƯƠNG Sở Xây dựng