Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 30 December 2020
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.10.H37-201110-0014 SYT_GDYK_14 - Khám giám xác định dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật NÔNG THỊ HỘI Sở Y tế
2 000.00.14.H37-201224-0002 SXD_VLXD_01 - Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng LÔ VĂN THƯƠNG Sở Xây dựng
3 000.00.17.H37-201217-0012 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HỨA MẠNH SƠN Sở Tư pháp
4 000.00.08.H37-201202-0002 STNMT-DD-04 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Nguyễn Thị Thanh Tâm Sở Tài nguyên và Môi trường
5 000.00.06.H37-201210-0001 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề ĐẶNG VŨ BẰNG Sở Nội vụ
6 000.00.06.H37-201203-0001 SNV_TCPCP_03 - Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội NGUYỄN DUY KHÁNH Sở Nội vụ