Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Tại Quyết định số 2649/QĐ-UBND, ngày 18/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động, Chính sách sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và uỷ quyền cho UBND cấp huyện.

 

TTHC lĩnh vực Chính sách hỗ trợ  hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được công bổ sửa đổi, bổ sung. Ảnh minh hoạ (baolangson.vn)

Theo đó, công bố danh mục TTHC thuộc thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm 05 thủ tục. Trong đó, có 02 TTHC mới ban hành, 02 TTHC sửa đổi, bổ sung và 01 TTHC bị bãi bỏ. Các TTHC này thuộc lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động và Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

THC sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh ủy quyền cho cấp huyện gồm 01 TTHC thuộc lĩnh vực Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Danh mục thủ tục hành chính được xây dựng quy trình nội bộ thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông gồm 03 TTHC cấp tỉnh và 01 TTHC cấp tỉnh uỷ quyền cho cấp huyện thực hiện.

 

Chi tiết danh mục TTHC tại đây.

 

Phương Linh