Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh mới đây đã phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn (tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 20/12/2020).

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm nhiều chi phí hành chính. Ảnh minh hoạ

Theo đó, phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 141 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm: 624/1.858 ngày, tỷ lệ cắt giảm 33,58%.

 

Cụ thể, cắt giảm thời hạn giải quyết 101 thủ tục cấp tỉnh, tổng thời gian cắt giảm 457/1352,5 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 33,79%; cắt giảm thời hạn giải quyết 13 thủ tục cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 64/181,5 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 35,26%; cắt giảm thời hạn giải quyết của 22 thủ tục cấp xã, tổng thời gian cắt giảm 74/229 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 32,31%. Cắt giảm thời hạn giải quyết 05 TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp, tổng thời gian cắt giảm 29/95 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30,53 %.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh