Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 4 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.04.H37-210104-0012 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
2 000.00.04.H37-210104-0011 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
3 000.00.04.H37-210104-0009 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu HOÀNG LỆ QUYÊN Sở Khoa học và Công nghệ
4 000.00.04.H37-210104-0010 SKHCN_TDC_12 - Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu PHẠM NGỌC CHÍNH Sở Khoa học và Công nghệ
5 000.00.03.H37-201127-0001 SKHDT_DAUTU_09 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh PHẠM THU HIỀN Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 000.00.08.H37-201214-0005 STNMT-TNN-09 - Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Phạm Thị Thu Trang Sở Tài nguyên và Môi trường
7 000.00.08.H37-201116-0004 TNMT-KS-05 - Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Nguyễn Bá Thuẩn Sở Tài nguyên và Môi trường
8 000.00.17.H37-201224-0001 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LỤC VĂN XƯỞNG Sở Tư pháp
9 000.00.17.H37-201224-0016 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN LINH NAM Sở Tư pháp
10 000.00.17.H37-201224-0003 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LƯƠNG VĂN CÔNG Sở Tư pháp
11 000.00.17.H37-201221-0020 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam VI THỊ LUÂN Sở Tư pháp
12 000.00.17.H37-201221-0019 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN BÁO Sở Tư pháp
13 000.00.17.H37-201221-0021 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam HOÀNG VĂN TÂN Sở Tư pháp