Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 6 January 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-201228-0006 STP_LLTP_01 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam LƯƠNG THỊ THÚY Sở Tư pháp
2 000.00.06.H37-201216-0001 SNV_TDKT_05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Sở Nội vụ
3 000.00.03.H37-201201-0001 SKHDT_DAUTU_09 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh PHÙNG ĐỨC VINH Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 000.00.03.H37-201203-0003 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) NGUYỄN THỊ CHUNG Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 000.00.03.H37-201203-0002 SKHDT_DAUTU_01 - Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) LÊ HOÀNG PHƯƠNG Sở Kế hoạch và Đầu tư
6 000.00.15.H37-201228-0001 SLDTBXH_NCC_07 - Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác HÙNG THỊ MẦN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội