Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Phê duyệt Danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp

Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 925/QĐ-UBND và số 953/QĐ-UBND ngày 11/5/2021).

 

Cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC tiết kiệm chi phí cho cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ảnh minh hoạ

Tại Quyết định số 925/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 04 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 24/80 ngày, tỷ lệ cắt giảm 30%.

 

Cụ thể, cắt giảm đối với 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo với tổng thời gian cắt giảm 12/40 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 02 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 12/40 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30%.

 

Tại Quyết định số 953/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục cắt giảm thời hạn giải quyết đối với 05 thủ tục, tổng thời gian cắt giảm 9,5/24,5 ngày, tỷ lệ cắt giảm 38,77%.

 

Cụ thể, thực hiện cắt giảm đối với 04 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp với tổng thời gian cắt giảm 08/20 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 40%.

 

Thực hiện cắt giảm đối với 01 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, tổng thời gian cắt giảm 1,5/4,5 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 33,33%.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh