Skip to main content
-A A +A

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Xây dựng

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/7/2021, công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Xây dựng.

 

Các TTHC cấp tỉnh vừa được công bố được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, đối với TTHC cấp tỉnh, công bố 08 TTHC mới ban hành gồm 04 TTHC lĩnh vực Nhà ở, 04 TTHC lĩnh vực Hoạt động xây dựng. Công bố 17 TTHC thay thế gồm 01 TTHC lĩnh vực Nhà ở, 16 TTHC lĩnh vực Hoạt động xây dựng. Công bố 05 TTHC sửa đổi, bổ sung gồm 01 TTHC lĩnh vực Kinh doanh bất động sản, 03 TTHC lĩnh vực Nhà ở. Công bố 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng và Nhà ở. Các TTHC này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Đối với TTHC cấp huyện, công bố 08 TTHC thay thế, 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng. Các TTHC này đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

 

Nội dung chi tiết tại đây./.

 

Phương Linh