Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 27 August 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.13.H37-210824-0002 1.001735.000.00.00.H37 - Cấp Giấy phép xe tập lái DƯƠNG XUÂN BẢO Sở Giao thông vận tải
2 000.00.13.H37-210824-0003 1.001735.000.00.00.H37 - Cấp Giấy phép xe tập lái DƯƠNG XUÂN BẢO Sở Giao thông vận tải