Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 27 August 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.17.H37-210818-0008 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NÔNG THỊ NHUNG Sở Tư pháp
2 000.00.17.H37-210818-0006 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam NGUYỄN THỊ THÊM Sở Tư pháp
3 000.00.17.H37-210818-0007 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam TRIỆU THỊ TRANG Sở Tư pháp
4 000.00.15.H37-210820-0001 1.009811.000.00.00.H37 - Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam NGUYỄN KHÁNH LINH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội