Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 10 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.16.H37-210816-0002 1.004528.000.00.00.H37 - Công nhận điểm du lịch cấp tỉnh HOÀNG QUANG PHIỆT Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch