Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by quantri on 20 September 2021
STT SỐ HỒ SƠ THỦ TỤC NGƯỜI ĐĂNG KÝ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT
1 000.00.15.H37-210913-0001 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MR DOANH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
2 000.00.15.H37-210913-0002 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MR DOANH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
3 000.00.15.H37-210913-0005 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MR DOANH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 000.00.15.H37-210913-0004 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam NGUYỄN BÁ CHUẨN Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5 000.00.15.H37-210913-0003 2.000205.000.00.00.H37 - Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam MR DOANH Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6 000.00.05.H37-210831-0001 1.005429.000.00.00.H37 - Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Vũ Mạnh Hùng Sở Tài chính
7 000.00.08.H37-210819-0002 1.002040.000.00.00.H37 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Lương Thị Hải Hà Sở Tài nguyên và Môi trường
8 000.00.17.H37-210909-0003 2.000488.000.00.00.H37 - Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam BẾ THỊ HỒNG XIÊM Sở Tư pháp