Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Yêu cầu rà soát, sửa đổi thay thế hoặc bãi bỏ các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ

Ngày 29/9/2021 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 6966/VPCP-KSTT truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

 

Theo đó, xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhất là số liệu thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong ba năm gần nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện tốt việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến, trong đó không đưa vào xây dựng mới các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính từ năm 2018 đến nay không phát sinh hồ sơ (bao gồm cả trường hợp tiếp nhận trực tiếp, trực tuyến và qua bưu chính) để đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí.