Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn

Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định công Danh mục thủ tục hành chính được thay thế và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Tại Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 07/4/2022).

 

Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản những bất cập từ Luật  Kinh doanh bất động sản 2014

Ảnh minh họa

Quyết định đã công bố thay thế TTHC “Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư” (mã TTHC 1.002630.000.00.00.H37) thành TTHC “Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản do UBND cấp tỉnh quyết định việc đầu tư” (mã 1.010747.000.00.00.H37) và phê duyệt quy trình nội bộ của TTHC mới công bố.

 

Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng có tổng số 67 TTHC đều thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong đó 55 TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 12 TTHC cấp huyện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp huyện.

 

Chi tiết Quyết định xem tại đây.

 

Vi Lộc Vũ