Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2495/QĐ-UBND, ngày 02/12/2020 Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

.

 TTHC lĩnh vực Hộ tịch được sửa đổi, bổ sung.

Ảnh minh hoạ (Internet)

 

Theo đó, công bố 28 TTHC mới ban hành, gồm: lĩnh vực Hòa giải thương mại: 09 TTHC, lĩnh vực Thừa phát lại: 13 TTHC, lĩnh vực Trọng tài thương mại: 06 TTHC).

 

Công bố sửa đổi, bổ sung 01 TTHC trong lĩnh vực Hộ tịch. Bãi bỏ 32 TTHC, trong đó, lĩnh vực Hòa giải thương mại 13 TTHC, lĩnh vực Trọng tài thương mại 19 TTHC.

 

Chi tiết Quyết định và Danh mục TTHC xem tại đây./.

 

Phương Linh