Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Quý I năm 2021: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 6.976 hồ sơ

Trong quý I năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 28.869 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 28.865 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,99%).

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm trong quý I năm 2021 là 30.228 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tiếp 11.461 hồ sơ (chiếm 37,92%), tiếp nhận trực tuyến 18.065 hồ sơ (chiếm 59,76%), tiếp nhận qua bưu chính công ích 702 hồ sơ (chiếm 2,32%); thực hiện trả kết quả 28.869 hồ sơ, trong đó trả trước hạn 5.738 hồ sơ (chiếm 33,80%), trả đúng hạn 23.127 hồ sơ (chiếm 66,11%), trễ hạn 04 hồ sơ  (chiếm 0,01%), có 2.127 hồ sơ trả qua bưu chính công ích (chiếm 7,37%); còn 1.359 hồ sơ đang giải quyết. Hồ sơ có tần suất thực hiện nhiều tập trung ở một số sở, ngành như: Bảo hiểm xã hội tỉnh: 19.418 hồ sơ, Giao thông Vận tải: 2.588 hồ sơ, Công thương: 1.860 hồ sơ, Tư pháp: 989 hồ sơ… Trong quý có có 2.528 lượt đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm, trong đó: Rất hài lòng 2.419 lượt (95,69%), hài lòng 108 lượt (4,27%), Không hài lòng 01 lượt (chiếm 0,04%).

 

Từ tháng 02/2021, Công an tỉnh tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục về cấp đổi CMTND tại Trung tâm để triển khai thực hiện cấp Căn cước công dân tại trụ sở Công an tỉnh, dự kiến từ tháng 7/2021 sẽ đưa các thủ tục cấp đổi căn cước công dân ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm.

 

Công tác giám sát, đôn đốc công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức được thực hiện thường xuyên; hàng ngày đều gửi tin nhắn SMS thông báo số lượng TTHC sắp đến hạn cho lãnh đạo đơn vị thụ lý giải quyết qua hệ thống Tin nhắn thương hiệu của trung tâm.

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid, Trung tâm đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo văn bản chỉ đạo của tỉnh. Tuyên truyền và yêu cầu tất cả người dân thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn khi đến Trung tâm thực hiện các thủ tục hành chính. Triển khai cho công chức viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm đăng ký tiêm Vắc xin COVID-19 và cung cấp danh sách cho Trung tâm y tế thành phố Lạng Sơn.

 

Trung tâm đã thành lập thành lập Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính,dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Trung tâm. Tổ hướng dẫn, hỗ trợ có nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm (hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện, thành phần hồ sơ, cách thức thực hiện,...).

 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đều chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc, thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định; có thái độ đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với cá nhân, tổ chức khi đến giải quyết thủ tục hành chính, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; 100% các TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm đều được cán bộ, công chức cập nhật, xử lý trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử.

 

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy định, đảm bảo tiến độ; theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động tại Trung tâm thực hiện nghiêm kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ và văn minh công sở đồng thời có các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng tới phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp./.

 

Bùi Đức Trung